Kuidas seada eesmärke?

Suurvaimudel on eesmärgid, teistel üksnes soovid.
(Washington Irving)

Eesmärgid on unistused, millel on tähtaeg. Eesmärgid panevad meid tegutsema, annavad tegutsemiseks motivatsiooni.

Hea eesmärk on sõnastatud positiivselt ja tulemus on sinu enda jaoks piisavalt motiveeriv, sa tahad selle nimel pingutada. Kui sõnastad oma eesmärki, siis jälgi SMART reeglit. St hea eesmärk on:

Spetsiifiline – arusaadav ja tulemusele suunatud
Mõõdetav – saan hästi aru, kas olen eesmärgini jõudnud
Ajastatud – tean, millal tahan eesmärgini jõuda
Realistlik – saavutatav ega jää vaid unistuseks
Täpne – sõnastan täpselt, ei valgu laiali

Näiteks: ”3. aprilliks 2013 aastal olen valmis kirjutanud oma bakalaureusetöö.”

Suuremate ja kaugemate eesmärkide poole püüdlemisel tasub lõppeesmärk võtta lahti väikesteks tükkideks, kuna väikeste eesmärkide saavutamine annab meile eduelamuse, hea enesetunde ja seeläbi motivatsiooni järgmise eesmärgi nimel edasi tegutseda, kuni lõppeesmärgi saavutamiseni.

Väikeste sammudega suurte eesmärkide poole — tähendab palju võita ja vähe kaotada.
(J.G. Seume)

Kui sa tõesti tahad enda eesmärki saavutada, siis tasub sellest plaanist ka teistele teada anda. Välja ütlemine pühendab sind ennast rohkem eesmärgi nimel tegutsema. Kui teised küsivad, kuidas sul selle eesmärgi täitmisega läheb, siis ärgitab see sind tegutsema. Pealegi void saada teistelt inimestelt ka otsest tuge eesmärgi saavutamiseks, nad võivad hoida sind kursis võimalustega, mis aitavad sul eesmärgile lähemale jõuda.

Mõtelda, mis on õige,
tunda, mis on ilus,
tahta, mis on hea —
selles tunneb vaim mõistusliku elu eesmärgi.
(Platon)

Vaata ka

Eneseanalüüs - iseenda tundmaõppimine
Otsustamisoskused - kuidas teha parimaid valikuid?
Kuidas seada motiveerivaid eesmärke
Eesmärkide seadmine
Enesemotiveerimise e-kursus. Peatükk eesmärkide seadmisest
Artikkel „Eesmärgid töötavad ainult koos sinuga”
Raamat "Eesmärk" (Eliyahu M. Goldratt)