Uue töötaja või praktikandi värbamine kõrgkoolist

Tööturu olukorra kõikumisele vaatamata tasub alati olla kursis järelkasvu värbamise võimalustega. Tudengiveebi kaudu saate ühendust üliõpilastega, kes võiksid teie ettevõttes tulevikus töötaja või praktikandina tööle asuda.

Miks värvata uusi töötajaid kõrgkoolipingist?

 • üliõpilane on innukas uusi teadmisi omandama, teil on võimalus suunata teda arenema just selles suunas, nagu teie ettevõttele on pikas perspektiivis vajalik
 • üliõpilasel on värsked teadmised
 • üliõpilane toob ettevõttesse „värsket verd” ja loob võimaluse vaadata vanadele probleemidele uue pilguga
 • üliõpilasel on häid kontakte akadeemilises maailmas; see võib olla teie ettevõttele vajalik võrgustik
 • saate alustada töödega, mis võiksid muul juhul võtta väärtuslikku aega põhitöötajatelt või milleks muidu üldse aega ei leita
 • teie kolleegidel on võimalik arendada juhtimisoskusi ning mõelda läbi oma tööprotsessid
 • annate noortele helgetele peadele võimaluse areneda
 • kindlustate oma ettevõtte tulevikku, kasvatades ise endale vajalikku järelkasvu

Praktika on juhendatud õppimine reaalses töösituatsioonis. Praktikandil peab alati olema ettevõtte-poolne juhendaja. Praktika võib kesta mõnest nädalast mõne kuuni. Praktika aeg on igas õppekavas erinev. Mõnest kõrgkoolist on võimalik praktikante leida aasta läbi, kuid reegilna on üliõpilastel praktika sooritamise aeg kevadest sügiseni. Seega hakkavad tudengid aktiivselt praktikakohti otsima kevadel. Reeglina peavad üliõpilased praktikaperioodi lõpuks esitama õppeastusele praktikaaruande koos juhendaja poolse hinnanguga. Küsige kohe praktikaperioodi alguses oma juhendatavalt millised kohustused on tal ülikooli eest ning milleni peab praktikant oma tööprotsessi käigus jõudma.

Praktikandi võtmisel tasub silmas pidada:

 • enne praktikandi võtmist tuleks läbi mõelda konkreetsed ülesanded ja soovitavalt koostada töökirjeldus koos ajakava ja oodatavate tulemustega, mida praktika lõppedes hinnatakse
 • praktika peab alati olema juhendatud; praktikanti võttes peate tagama oma ettevõttes ka praktikandi juhendamise
 • üliõpilane peab olema teadlik oma praktika eesmärgist ja sobivatest tööülesannetest; selle põhjal saate koostada mõlemale poolele parima praktikaplaani
 • praktika puhul on ettevõtte valida, kas maksta praktikandile töötasu ja sõlmida temaga tööleping või mitte

Kuidas värvata üliõpilast?

Kuidas koostada üliõpilasele arusaadav ja silmatorkav pakkumine?

 • tutvustage oma ettevõtet ja selle põhitegevusvaldkondi
 • kirjeldage võimalikult selgelt pakutava ametikoha eesmärki ning tööülesandeid
 • kirjeldage võimalikult täpselt uue töötaja vajalikke oskusi, teadmisi ja omadusi
 • milline on töö tegemise koht? mis linnas see asub, kas ettevõttes kohapeal, erinevatel objektidel või hoopis üliõpilase enda kodukontoris?
 • milline on töögraafik? kas töö on kindlatel aegadel või graafiku järgi? või ei ole töö tegemise aeg üldse oluline?
 • kirjutage kuulutusse kui pikaks ajaks praktikanti vajate, kas otsite praktikanti mõneks nädalaks, mõneks kuuks või pikemalt.

Loe lisaks

Kuidas praktikandiga õigesti käituda? (Äripäev) 

Kuidas sõlmida tööpraktika lepingut?  (sekretar.ee)

Esita oma suurepärane praktikant konkursile- Tööandjate Keskliidu konkursile Praktik Cum Laude

Uuendatud 12.07.2017