Kas tunned oma võimeid ja oskusi?

Erialase arengu või elumuutuste planeerimiseks või tööle kandideerimiseks pead olema teadlik oma võimetest ja oskustest. Oskuste ja võimete analüüs aitab selgusele jõuda, milline on su pagas ja potentsiaal. Oskusteta inimest pole olemas, on vaid teadmatus oma oskustest.

Võime on isiksuse omadus, mis võimaldab mingit tööd sooritada kiiresti ja heade tulemustega. Võimete alged on sünnipäraselt ette antud ja me saame neid elu jooksul oma tegevuste kaudu arendada.

Oskused eeldavad võimete olemasolu, baseeruvad teadmistel ja vilumustel ning kujunevad ja arenevad tegevuses. Huvid ja võimed soodustavad oskuste väljakujunemist.

Oskused ja võimed seavad su kavatsustele ja tegelikele saavutustele piirid. Mida täpsemalt oma piire tunned, seda paremini saad vältida asjatut aja- ja energiakulu ülejõu käivate eesmärkide taotlemisel, või vastupidi, saad hoiduda ennast alahindamast ega jäta oma võimalusi kasutamata.

Oma võimeid ja oskusi saad hinnata nii kogemuse kui ka testide põhjal. Hindamine on vajalik ka selleks, et saaksid teada, milliseid oskusi peaksid arendama soovitud eesmärgini jõudmiseks.

Oskused jagatakse:

 • Kutse- ehk praktilised oskused on spetsiifilised erioskused, mis on seotud konkreetsete tööülesannetega (nt programmeerimine, taimede pookimine, eelarve koostamine).  Ehk siis kutseoskused, tehnilised oskused, eesmärkide mõistmine, ettevõtte sisene asjatundlikkus, professionaalne asjatundlikkus, strateegiline planeerimisoskus.
 • Ülekantavad ehk üldoskused on rakendatavad erinevates valdkondades, töörollides ja ülesannete täitmisel. Ülekantavad oskused (nt probleemilahendusoskused, organiseerimisoskused, paindlikkus, taiplikkus, IT-oskused, pühendumus, analüüsioskus jm) on sageli edukate tööotsingute alus, sest neist on kasu paljudes töödes/ametites.
 • Sotsiaalsed ehk kohanemisoskusedon peale töörollide vajalikud ka isiklikus elus ning hobidega tegeledes. Need on:
  • Iseseisvusega seotud oskused: enesejuhtimine, eneseteadvus, õppimistahe, enese motiveerimine, võrgustiku loomine, tegevuse planeerimine
  • Inimestega seotud oskused: meeskonnatöö, suhtlemisoskused, suuline väljendusoskus, juhtimisoskus, läbirääkimisoskused, võõrkeelte oskus

Oma oskuste analüüsimiseks:

 • kirjuta välja oma oskused, järjesta oma kogemused ja saavutused
 • leia näiteid elust, mis tõestaksid nende oskuste olemasolu
 • ära alahinda ennast - ebaõnnestumise põhjuseks on sageli oma oskuste alahindamine
 • oskusi ja töökogemusi oled omandanud ka vabatahtlikust tööst, huvialadega tegelemisest ja koolis õppimisest; et midagi ei ununeks, on kasulik koostada detailne oskuste profiil oma kõikidelt elualadelt
 • kasvata ja korrigeeri vajadusel oma oskuste nimekirja; hoolitse selle eest, et need kajastuksid sinu CV-s ja tööintervjuul
 • vaata üle oma oskused, hinda, milliseid oleks vaja veel arendada ning mis on tugevamad, milliste kasutamist sa naudid kõige enam
 • oskused, mida sulle meeldiks kasutada tulevikus, ongi sinu oskuste portfelli kaalukaim osa, milles sa oled hea ja mida naudid

Vaata ka

Eneseanalüüs - iseenda tundmaõppimine
Rajaleidja karjääriportaal – võimed ja oskused
Euroopa komisjon – uued oskused uute töökohtade jaoks
Euroopa komisjoni 8 võtmepädevust
Karjääri algus ülikoolist. K. Lään, T. Seliste. LÜKKA, 2006