Kuidas kasutada e-õppe võimalusi?

Tehnoloogia areng on füüsilise õpikeskkonna kõrvale toonud virtuaalse õpikeskkonna. Spetsiaalselt e-õppeks loodud veebirakendused (õpihaldussüsteemid) võimaldavad õppida ka kodust lahkumata. Et e-õppe võimalusi parimal moel kasutada ning õppida sulle sobival ajal ja kohas, pead arvestama e-õppe eripäraga. 

Enamik kõrgkoole kasutab õpihaldussüsteemi Moodle, mida keskselt pakub HITSA. Üksikutes Eesti kõrgkoolides on kasutusel teised e-õppe keskkonnad või oma kooli Moodle. Lisaks nimetatud keskondadele on sulle kättesaadavad sotsiaalse tarkvara abil loodud materjalid (ajaveebid, vookogud, wikid jmt), tasuta veebipõhised kursused (nt MOOCid) ja taskuhäälingud (podcast).

Kõrgkoolis õppides pead valmis olema selleks, et e-õpet kombineeritakse traditsiooniste õppevormidega või toimub mõni kursus 100% veebis. E- õppes õppimine eeldab kõrget motivatsiooni ning head enesejuhtimise ja ajaplaneerimise oskust.

Tõhusa e-õppe 4 tingimust:

 1. kiire internetiühendus
 2. arvuti kasutamise baasoskused, et liikuda veebilehtedel ja teha toiminguid failidega
 3. sa pead oma e-õppe keskkonda sageli külastama
 4. sa pead aktiivselt e-õppes osalema

Praktilised nõuanded e-õppeks

 • Tutvu iga ainekursuse alguses veebimaterjalidega. Kuigi kõik materjalid ei pruugi olla kohe kättesaadavad, on kasulik teada, mis materjale pakutakse ning millised on hindamisnõuded ja tähtajad.
 • Planeeri e-õppeks aega – hea tulemuse saamiseks võidakse sinult oodata palju ja pidevat tööd. Harjuta end iga päev e-õppe keskkonda külastama ja seal töötama.
 • Korrasta oma e-õppe vahendid. Seda saad teha näiteks veebilehitseja (browser) lemmikute funktsiooni abil või kasutades sotsiaalseid järjehoidjad (nt https://del.icio.us/)
 • Vaata üle oma laua-,  süle- või tahvelarvuti. Iga õppeasutus avaldab oma miinimumnõuded, mida nad sinu arvutilt eeldavad ning tarkvara allalaadimise ja paigaldamise juhised (kui see on vajalik). 
 • Prindi säästlikult. Võimalik, et kõiki materjale polegi vaja välja printida ning neid saab kasutada ka arvutis. Juhul kui otsustad siiski midagi välja printida on soovitav valida trükimenüüst "Color/Grayscale" alt "Pure Black and White", vastasel juhul kulub slaidide tausta trükkimiseks palju värvilist tinti. 
 • Internetis töötades arvesta plagiaadi ja autoriõiguste rikkumise ohuga. Kuigi tehniliselt on lihtne materjali oma dokumentidesse kopeerida, ei ole see aus ja võib olla ka ebaseaduslik. Tutvu kindlasti oma kooli juhenditega ning vii end kurssi autoriõiguse seadusega.
 • Ära unusta kasutada traditsioonilisi infoallikaid. Kuigi suur osa õppest toimub interneti kaudu, on tähtis mitte unustada tavapäraseid allikaid, sh raamatuid ja teadusajakirju.

E-õppe terminid:

 • kombineeritud õpe (blended learning)– e-õppe ja traditsiooniliste õppevormide kombinatsioon
 • elektrooniline hindamine– tarkvara abil tehtavad (ja hinnatavad) testid ja eksamid 
 • arvutipõhine õpe– tarkvara kasutamisel põhinev interaktiivne õpe
 • portaal– veebivärav mitmesuguste kasulike veebiteenuste juurde alates sinu õpikeskkonnast kuni uudisteni
 • e-õppe keskkond– veebipõhine tarkvarasüsteem, mille kaudu tudengitele tehakse kättesaadavaks õppematerjale ja mitmesuguseid vahendeid, nt konspektid, e-post, foorumid, rühmatöövõimalused, suhtlusvahendid, hindamine ja hinnetelehed

 

Uuendatud 18.08.2017