Lõpu- või uurimistöö kirjutamine

Lõpu- ja uurimistööd on mahukad kirjalikud tööd, mille kirjutamise juures on oluline tõhus algus, tulemuslik ja efektiivne töötamine ning tavapäraste apsude vältimisoskus.

Uurimis- ja lõputööd moodustavad tavaliselt märkimisväärse osa sinu lõpphindest, võtavad kokku sinu saavutused kõrgkoolis ja kinnitavad selgelt sinu omandatud akadeemilisi erialaseid oskusi. Teadustöö koostamiseks vajalikud oskused võivad mõnel juhul olla väga tihedalt seotud ka nende oskustega, mida hakkad kasutama oma tulevasel töökohal. Et hästi hakkama saada, pead töötama pühendunult ja distsiplineeritult kohe algusest peale.

Tõhus algus

Paljud üliõpilased triivivad oma uurimistöö alguses sihitult, seega üks olulisemaid asju, mida saad teha, on keskenduda ülesandele kohe algusest peale. Et see teoks teha, peaksid tegema järgmist:

 • Veendu, et saad täpselt aru, millise töö koostamist sinult oodatakse ja kuidas.
 • Proovi luua esmane tutvus oma uurimis- või allikmaterjalidega - süvene teemasse, loe taustamaterjale ja esita küsimusi. Mida varem selle sammu astud, seda parem.
 • Püüa põhiasjadest aegsasti aru saada.
 • Ära jää mõnulema teadmise juures, et tähtaeg on alles mitme kuu pärast.
 • Tee midagi konkreetset - mõnes uurimisprojektis on vaja teha algvaatlusi või prooviekspetimente, teistes hankida õiged raamatud ja viidatud kirjandus.

Tulemuslik ja efektiivne töötamine ning tõhus töö

Tulemuslik töötamine tähendab läbimõeldud ajakasutust. Tulemuslik töö tähendab seega ajakulukate või kasutute tegevuste kõrvaljätmist ja keskendumist sellele, kuidas aega kõige tulemuslikult ära kasutada. Selleks, et töö annaks häid tulemusi:

 • mõtle läbi ja kavanda iga päev või päeva osa juba ette ära;
 • mõtle läbi, mida sa tahad iga päeva või päeva osa jooksul saavutada;
 • alusta tööd võimalikult kiiresti;
 • sea õigesti prioriteete;
 • väldi tähelepanu hajumist;
 • hoia oma paberid ja töökoht korras ning
 • kui vajad puhkust, tee vaheaegu.

Efektiivne töö  on see, mis annab sisulisi tulemusi. See tähendab pidevat keskendumist lõppeesmärgile ning selle meelespidamist ka iga väiksema ülesande puhul. Selleks, et efektiivselt töötada:

 • hakka asjaga pihta;
 • keskendu lõpptulemusele;
 • tee võimalikult vähe kasutut tööd;
 • tee kindlaks, mis takistab töö jätkamist;
 • leia võimalus takistused ületada ning;
 • tee iga asi lõpuni, isegi kui see ei õnnestu kõige kvaliteetsemalt.

(Õppimine kõrgkoolis - tudengi käsiraamat, K. McMillan & J. Weyers).

Tõhus töö tähendab pigem läbimõeldud tegutsemist kui erilist jõupingutust. See tähendab läbimõeldud eesmärkide seadmist. Läbimõeldud eesmärgid on:

 • konkreetsed (kuhu ma selle töölõiguga välja tahan jõuda?);
 • mõõdetavad (millised vahe-eesmärgid võin endale selleks perioodiks püstitada?);
 • saavutatavad (kuhu mul on minu käsutuses oleva ajaga võimalik välja jõuda?);
 • realistlikud (kas ma olen seadnud eesmärgi, mis on saavutatav?);
 • nähtavad (kas ma näen edasiminekut?).

Väldi tavapäraseid apse

Lisaks sellele, et uurimis- või lõputöö on tõenäoliselt kõige mahukam kirjalik töö, mida stuudiumi jooksul pead koostama, nõuab see ka, et sa demonstreeriksid mõningaid uurimistöö tegemise kui ka selle esitlemisega seotud erioskusi. Seepärast peaksid teadvustama riske ja püüdma neid vältida:

 • võib juhtuda, et alahindad uurimistöö tegemisele kuluvat aega;
 • võib juhtuda, et esialgu loed materjale sihitult;
 • sinu kirjutamisoskused võivad olla rooste läinud;
 • sul on vaja süstematiseerida suur hulk infot;
 • pead pidama kasutatud allikate üle arvestust, et saaksid neid nõuetekohaselt tsiteerida;
 • võimalik, et pead tegelema keerulise andmeanalüüsiga;
 • pead andmeid esitama professionaalselt;
 • võid alahinnata kirjutamisele kuluvat aega või tekib sul kirjutamistõrge;
 • pead olema teadlik autoriõiguste rikkumise ja plagiaadi võimalustest ning neid vältima;
 • juhendajalt tagasiside saamiseks võib kuluda aega;
 • juhendaja tagasisides soovitatud muudatuste tegemiseks võib samuti aega kuluda või;
 • pikemate tööde puhul võib vaja jätta aega ka töö trükkimiseks, graafika koostamiseks ja printimiseks ning köitmiseks.

Praktilised nõuanded töö alustamiseks:

 • Alusta teema uurimist võimalikult varakult.
 • Jäta endale piisavalt aega oma teemat käsitleva kirjandusega tutvumiseks.
 • Tee end töö jaoks vabaks.
 • Alusta kirjutamist.
 • Jätka kirjutamistõrkest hoolimata.
 • Jälgi, et oled õigel teel, küsides endalt: mida ma saavutasin? mis läks hästi? mis oleks võinud paremini minna? kas ma pean ajakavast kinni? mida pean järgmiseks tegema? mida pean tegema selleks, et järgmine etapp läheks paremini?