Nõustajad kõrgkoolis – kellelt saan millist nõu?

Kõrgkoolis õppimine nõuab palju iseseisvust, isiklikku vastutust ja initsiatiivi. Sulle võib jääda mulje, et keegi ei hooli. Tegelikult saad vajaduse korral tuge õppejõududelt, teistelt tudengitelt ning kõrgkooli töötajatelt. Peale selle on sul võimalus küsida ise nõu ning abi üliõpilaste nõustajatelt. Kes need on?

Tuutor – vanema kursuse üliõpilane, kes on eelkõige esmakursuslastele, aga ka teistele üliõpilastele abiks kõrgkooli sisseelamisel ning oskab anda nõu praktiliste teemade ja ka õppimist puudutavate murede puhul. Oma tuutori kontaktid leiad oma kooli kodulehelt või infostendilt.

Vaata ka: Tuutorid

Õppekorralduse spetsialist – sinu õppetööd korraldavas üksuses (dekanaat, õppeosakond, instituut, õppetool vmt) on erineva nimetusega töötajad (õppekorralduse spetsialist, õppekonsultant, referent, asjaajaja vmt), kes aitavad õppekorraldust puudutavates küsimustes (õppeainete deklareerimine, õppemaksu maksmine, õppetoetused jne).

Karjäärinõustaja – aitab ja toetab sind karjäärijuhtimisel, elukutse, töö, koolituse ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel ning tööotsimisoskuste arendamisel. Ka sobivate tööturuväljundite leidmisel sinu õpitud eriala põhjal.

Vaata ka: Kust saad abi karjäärijuhtimisel?

Psühholoog – aitab sul toime tulla igapäevaelu probleemidega (motivatsiooni kadumine, suhteprobleemid, enesehinnang, stress jmt), et need su õpinguid segama ei hakkaks. Psühholoog aitab näha probleemi uuest vaatenurgast ning leida uued võimalused iseenda ja oma eluga toimetulekuks.

Vaata ka: Psühholoogilisest nõustamisest – kes on kes?

Erivajadusega tudengite nõustaja – toetab üliõpilasi, kelle erivajadus on tingitud puudest ning kes seetõttu vajavad kõrvalabi, juhendamist, erivahendeid või -tingimusi.

Vaata ka: Milliseid tugiteenuseid saab kasutada erivajadusega üliõpilane?

Nõustajad väljaspool kooli

Lahendus.net – vabatahtlike psühholoogiaüliõpilaste algatus, kus saad interneti teel suhelda nõustajaga, kes aitab sul oma probleemidele vastuseid leida või siis suunab sind edasi parimate spetsialistide juurde.
Karjäärinõustajad maakonniti (Töötukassa osakonnad ning Rajaleidja keskused)

Psühholoogiline nõustamine Tallinnas

Kriisiabi keskus
PERH psühhiaatiakliiniku valvetuba
Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensus

Psühholoogiline nõustamine Tartus

Tartu Ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinik
Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus

 

Uuendatud 14.09.2017