Milline on Eesti haridussüsteem?

 

Kui sul on keskharidus, siis saad jätkata kutseõppes, rakenduskõrghariduses, baklaureuseõppes või integreeritud õppes, mis lõpeb magistrikraadiga. Kõrgharidust pakub Eestis 25 õppeasutust.

Eesti hariduspuu (PDF)Eestis kirjeldatakse haridustasemeid mõistetega alusharidus, põhiharidus, keskharidus ja kõrgharidus.

Kuhu oled oma haridusteel jõudnud?

Haridus- ja teadusministeerium on loonud pildi meie haridussüsteemist kui puust (PDF), mille oksteks on erinevad hariduse saamise võimalused ning viljadeks väljundina tööturg.

Kõrghariduseni jõudmiseks on vaja läbida nii alusharidus, põhiharidus kui keskharidus. Haridussüsteemi tundmine ja selles orienteerumine on oluline, et teha teadlikke valikuid ja leida endale sobiv tee.

Põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist ja -võimalustest leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Kuhu edasi, kui keskharidus on käes?

Kui keskharidus on omandatud, on sul valida kolme edasiõppimise võimaluse vahel:

  • kutseõppeasutus, kus omandatakse kutseharidus (0,53 aastat) või rakenduskõrgharidus (34,5 aastat)
  • rakenduskõrgkool, ülikooli kolledž, kus omandatakse rakenduskõrgharidus (34,5 aastat) → magistrikraad (12 aastat)
  • ülikool, kus omandatakse  bakalaureusekraad (34 aastat) → magistrikraad (12 aastat) → doktorikraad (34 aastat)

Õppeaastal 2013/2014 tegutseb Eestis 25 õppeasutust, kus viiakse läbi kõrgharidusõpet erinevatel kõrgharidusastmetel.

  • 6 avalik-õiguslikku ülikooli
  • 1 eraülikool
  • 8 riigirakenduskõrgkooli
  • 8 erarakenduskõrgkooli
  • 2 riigi kutseõppeasutust, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe

Nende loetelu leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vaata ka:

Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?
Kuidas valida eriala ja kooli?
Kõrgkooli sisseastumine – millal ja kuidas?
Mille poolest erineb õppimine kõrgkoolis ja keskkoolis?